Jachtserwis.pl - Portal Żeglarski - Literatura fachowa
Literatura
pozycja autor
Budowa i naprawa jachtów z laminatu W.Tobis
Meteorologia dla żeglarzy J.Czajewski
Nawigacja dla żeglarzy J. Czajewski
Podręcznik na SRC dla radiooperatorów P. Lewandowski Ł.Mielczarek 2012
Prace bosmańskie M. Roszkowski
Teoria żeglowania Cz. Marchaj
Wiadomości o jachtach żaglowych J.Dziewulski
Żeglarz i Sternik Jachtowy  A.Kolaszewski, P.Świdwiński 
Żeglowanie w trudnych warunkach Peter Bruce, Adlard Coles

Copyright © 2012-2021. All Rights Reserved.-->